Båtar på hamna

Varsel om planoppstart, Småbåthamn Gaddevågen Gbnr 26/93 m.fl