Seglbåt med jente

Varsel om utviding av planområde, Områdereguleringsplan Docen

Flora kommune varslar utviding av Områderegulering Docen. Utvidinga gjeld vurdering av trafikkavvikling i Markegata og konsekvensar for tilstøytande eigedomar.

Planprogram er førebels ikkje utarbeidd. Eventuellt planprogram vert utlagt seinare med ny frist.

Frist for å sende inn merknadar er 5. desember 2014. Merknadar kan sendast til Flora kommune, Markegata 51, 6900 Florø eller e-post postmottak@flora.kommune.no. De kan også nytte elektronisk skjema for høyringsuttale. Bruk arkivsaknr. 13/158.