hamnebasseng langt

Generell informasjon vatn

Du får hjelp og informasjon om vatn og vassforsyning ved å kontakte teknisk drift og prosjektleiing eller Informasjon og service på telefon 57 75 60 00

E-post: postmottak@flora.kommune.no
 
Teknisk drift og prosjektleiing har ope for publikum måndag til fredag kl.08.00-15.30

Vår besøksadresse er Strandgata 43, 3. etg. Avtaler du møtetid på førehand, møter du din sakshandsamar når du kjem.

Vakttelefonen 41 53 01 40 ringer du utanom kontortid, viss det er problem med kommunens vassforsyning.

Vakttelefon VA:  Mob. 41 53 01 40.