Skulestart Florø barneskole

Vedtak av Kommunedelplan Eikefjord, planid 20120001