hamnebasseng langt

Veg og parkering

Teknisk drift er ansvarleg for drift og vedlikehald kommunale vegane i Flora kommune.

Florø Parkering AS er ansvarleg for parkering. Meir informasjon om parkering i Flora kommune finn du på Florø Parkering AS sine heimesider.
 

Årskort: 
Kan kjøpast på Informasjon og service og registrerast anten på bilen sitt registreringsnummer, privatperson eller firmanamn. Kortet gjeld frå dato og eitt år fram, men du kan også kjøpe månadskort, 3. månadskort, eller halvårskort.