Seglbåt med jente

Vegnamn ved Seljetun Burettslag