Båtar i hamna

Vegstenging - Firdavegen (oppdatert)

Fv. 548 Firdavegen i Florø vert stengd måndag 12.06.17 kl. 07.00 til onsdag 14.06.17 kl. 20.00, i samband med graving i vegen i krysset Firdavegen/Elias Melværgate. Skilta omkøyring via Nybøvegen. 

For meir informasjon ta kontakt med Vidar Gamlestøl, Bjerck og Brendø Maskin AS på tlf. 91996523.

OBS! Vegen vert stengd fram til onsdag 21. juni, om lag kl. 20:00.