Ytterøyane fyr

Vegstenging: Fv. 542 - Osstrupen bru 14.02.18

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens Vegvesen meldar om vegstenging av Osstrupen bru på Fv. 542. Vegen vert stengd onsdag 14. februar frå kl. 09:00 til 16:00. Det skal monterast ei arbeidsplattform under brua i samband med renoveringsarbeid. Brua må stengast medan jobben pågår.

Brua blir også stengd i 2 timar måndag 19. februar, mellom kl. 09:00 til 14:00.

Det blir innsnevra til eitt køyrefelt på brua, og i periodar vert det inntil ein time ventetid.