Seglbåt med jente

Vegstenging: Osstrupen bru

Osstrupen bru på fv. 542 i Flora kommune blir stengd for all trafikk frå tysdag 13. november til og med måndag 26. november.

Stålrøyra som er monterte inne i brua skal spennast opp med jekkar, og låsast fast. Brua må stengast heilt medan denne jobben pågår.

Skuleskyss og beredskap blir teke hand om i samarbeid med fylkeskommunen og Flora kommune. Omkøyring til/frå Stavang og Stavøya via Naustdal på fv. 611.