hamnebasseng langt

Velferdsteknologi

Kinn kommune vart med i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram våren 2019. Leni Klakegg er prosjektleiar i Flora kommune, og Hilde Barmen er prosjektleiar i Vågsøy kommune. Bruk av velferdsteknologi opnar fleire moglegheiter og det kan gi menneske moglegheit til å meistre eige liv og helse, samt bidra til at fleire kan bu lenger i eigen heim.

Teknologi som gir auka tryggleik kan også avlaste pårørande for unødvendige bekymringer. Velferdsteknologi kan sette brukarar i stand til å ta ansvar for eige liv og oppretthalde relasjonen til andre menneske. Målet er at velferdsteknologi skal bli ein del av det ordinære tenestetilbodet i alle kommunar.

Trykk på denne lenka for å få ei lita (og morosam) innføring i kva Velferdsteknologi kan vere.