Ytteroyane

Vikariat som pedagogisk leiar i Havreneset barnehage

    NB! Utvida søknadsfrist 26.10.2011

I Havrenes barnehage er det ledig vikariat som pedagogisk leiar frå 17.12.2011 til 17.11.2012. Det er mogeleg at vikariatet vert forlenga til august 2013.

Havrenes barnehage har 4 avdelingar med 70 plassar for barn i alderen 0-6 år og 16,9 årsverk. Barnehagen har eit flott naturleikeplass som uteområde, eit steinkast frå sjøen og friområdet på Nordnes der vi òg har ein naturleikeplass.
 
Barnehagen har sidan 2008 vore med i utviklingsprosjektet CDE (Community Designed education) og er praksisbarnehage for Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Barnehagen har 2 pedagogordning.
 
Vi søkjer etter personar med førskulelærarutdanning, men andre med barnehagefagleg utdanning kan òg søkje.
 
Elektronisk søknadsskjema finn du her 
 
Utvida søknadsfrist: 26.10.201