Skulestart Florø barneskole

Pålogging til Visma webmodular

Vi har ei løysing som gjer at du kan logge på Visma sine webmodular utan å vere tilknytt det kommunale nettverket. 

Korleis logge på?

Du som brukar kan logge deg med ditt tilsettnummer og eit eige passord. Du får då tilsendt ein eingongskode på mobilen for å logge på.

Modular

ERP Webløysingar