hamnebasseng langt

Visste du at.....

Mann med skiftenøkkel

  • det er 58600 m avløpsleidningar totalt i Flora kommune

     
  • det er 18 stk. kommunale kloakkpumpestasjonar, 17 stk. kommunale slamavskillarar og 1 stk. silanlegg i Flora kommune

     
  • 9000 innbyggarar er knytt til kommunale avløpsanlegg